Retningslinjer for tilbudsindhentning.


(Besluttet på bestyrelsesmøde den 27. maj 2014).


Ved sager under Kr. 250.000 kan beslutningen tages af driftslederen
Ved projekter over Kr. 250.000 skal bestyrelsen orienteres.
Ved projekter over Kr. 1,5 mio. skal der indhentes 3 tilbud