Retningslinjer for tilbudsindhentning.


(Besluttet på bestyrelsesmøde den 31. august 2020).


Ved sager under Kr. 350.000 kan beslutningen tages af driftslederen


Ved køb af ydelser på over kr. 350.000, skal der indhentes 2 eller 3 tilbud, med retten til at forkaste den alle. Der kan være tilfælde, hvor den laveste pris kommer i anden række.

//