Forsyningsområde

Forsyningsområde Ø.Toreby, Sundby, Nagelsti , Toreby og Grænge
Forbrugere 1871 husstande.
Brændselsforbrug

10.500 tons halm.

Solvarmeproduktion 9.800 Mwh/år
Varmeproduktion 49.000 MWh
Varmesalg

35.000 MWh

Biobrændselskedler   

10 MW, 8 MW 

Akkumuleringstank (3.000 m³) 
Oliekedel 8 MW
Ledningsnet Cirka 42 km hovedledning og cirka 28 km stikledning
Antal ansatte 3 personer på fuldtid og 2 personer på deltid.

Omsætning

21 mill. kr. + moms
Varmepris Kr. 11.500 pr. år for en ejendom på 130 m2 med et forbrug på 14 MWh svarende til et olieforbrug på ca. 2.000 liter olie pr. år.
//