Bestyrelsen

Bestyrelse

Leif Jeppesen (Formand) Modtager kr. 94.175,38 pr. år i honorar.

Preben Larsen (Næstformand) Modtager kr. 40.360,86 pr. år i honorar.

Elisabeth Eriksen (Medlem) Modtager kr. 13.453,62 pr. år i honorar. 

Hans Peter Madsen (Medlem) Modtager kr. 13.453,62 pr. år i honorar.

Niels Thorup Madsen (Medlem) Modtager kr. 13.453,62 pr. år i honorar.

Morten Jensen (Suppleant)

René Rahbek Magnusson (Suppleant)