Persondataregler

Ny lov

Gældende fra d. 25. maj 2018

 

Ø. Toreby den 23. november 2017

 

Persondata for forbrugere.

Behandling af personoplysninger: Varmeværket behandler som udgangspunkt almindelige personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, målernummer og emailadresse, for at opfylde varmeværkets forpligtigelse til at levere fjernvarme til den enkelte forbruger. Varmeværket kan anvende oplysninger for både ejer/lejer.

 

  • Varmeværket indsamler og opbevarer forbrugernes oplysninger i forbindelse med varmeværkets forpligtigelse til at levere fjernvarme, og andre lovlige forretningsmæssige formål, men også for at sikre varmeværket adgang til installationerne, samt for at sikre sig at varmeværket modtager betaling for ydelserne. Oplysningerne kan komme fra forbrugerne selv, men også fra f.eks. ejendomsmæglere, skifteretten, VVS-installatører osv.

 

 

  • Varmeværket indsamler, behandler og opbevarer (registrerer) kun de personoplysninger der er nødvendige i forhold til at opfylde varmeværkets fastsatte formål.

 

 

  • Varmeværket sletter forbrugerens personoplysninger når de ikke mere er nødvendige, i forhold til det formål, som var grunden til at de blev indhentet.

 

 

  • Hvis Varmeværket påtænker at behandle personoplysninger til formål, hvortil der ikke umiddelbart er lovgrundlag, vil Varmeværket indhente forbrugerens samtykke inden eventuel anvendelse.

 

 

  • Varmeværket videregiver forbrugernes personoplysninger til samarbejdspartnere som f.eks. edb-selskaber der varetager registrering af varme, målerdata mm. Kommer du i restance videresender vi dine oplysninger til advokat og eventuelt Guldborgsund Kommune. Varmeværket har databehandleraftaler med sine samarbejdspartnere, hvilket betyder at disse også overholder lovgivningen om personoplysninger. Hvis varmeværket er retslig forpligtet til at videregive personoplysninger, f.eks. som led i indberetning til en myndighed, vil der ikke blive indhentet samtykke.

 

 

  • Forbrugerne har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data Varmeværket behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad Varmeværket anvender dem til, hvor længe de opbevares og hvem der modtager data om forbrugeren, i det omfang at Varmeværket videregiver data.

 

 

  • Hvis forbrugeren mener at oplysningerne er unøjagtige, har forbrugeren ret til at få dem rettet. Varmeværket er forpligtiget til at slette oplysninger, eksempelvis hvis forbrugeren trækker sit samtykke tilbage.

 

 

  • Forbrugeren  har ret til at gøre indsigelser mod Varmeværkets behandling af sine personoplysninger. Hvis indsigelserne er berettiget, sørger Varmeværket for at ophøre med behandlingen af forbrugerens personoplysninger.

 

 

  • Forbrugeren har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data. Klage skal indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K. Tlf 33 19 32 00.
//