Udsættelsen af generalforsamling

29. marts 2021

Ø. Toreby Varmeværk udsætter den ordinære Generalforsamling.
Der vil blive indkaldt til en ny Generalforsamling så snart Covid 19 restriktionerne gør det muligt.
Der indkaldes kun via avisannoncer samt på vores hjemmeside www.oetv.dk

Bestyrelsen