Lille Prisstigning i 2022

27. januar 2022

24. januar 2022.

Lille prisstigning fra 1. januar 2022.
Energiprisen har de seneste måneder været på himmelflugt, hvilket blandt andet har afstedkommet at visse opvarmningsformer er steget rigtig meget. Heldigvis er vi ret forskånet for dette på Ø. Toreby Varmeværk, men en lille stigning er dog nødvendig. Vi bruger nemlig en hel del el til vores kedelanlæg, ligesom at halmprisen er steget på grund af stigende nettoprisindeks. Fra 1. januar 2022 har vi derfor måtte hæve varmeprisen med 2 kroner+moms pr kvadratmeter opvarmet boligareal. Dvs. at et standardhus på 130 kvadratmeter er steget 325 kroner i alt pr år. Hvor standardhuset tidligere kostede 13.341 kr i opvarmning pr år, er det nu steget til 13.666 kr. En stigning på ca 2,4%.
Sidst vi havde en prisstigning var i 2017 da vi fik fjernaflæste målere. Der blev prisen hævet med 100 kr+moms pr år. Før den tid skal vi tilbage til 2014 siden der sidst var prisregulering.