Fjernaflæsning fra værket - august 2017

1. august 2017

Fjernaflæsning fra værket

Ingen aflæsningskort mere.

Fjernaflæsning fra Varmeværket.

Samtlige forbrugeres varmemålere kan nu fjernaflæses direkte fra Varmeværket af, hvilket medfører at der fremover ikke længere udsendes nogle aflæsningskort.

Samtidig er der mulighed for at forbrugerne selv kan følge med i deres forbrug, både på dagsbasis, ugebasis osv. Forbrugernummeret skal bruges som Login. Forbrugernummeret kan ses på opkrævningen. Hvis man aflæser forbrugernummeret fra sit girokort, skal man undlade at bruge de 2 sidste cifre. Pin-koden fremgår ligeledes af opkrævningen.

Ved tvivl: Kontakt værket.